Zestaw montażowy szyn typ ZM1

Dostarczamy zestaw montażowy szyn typ ZM1, będący integralną częścią zestawu transportowego Z1.

Zestaw montażowy szyn typu ZM1 jest urządzeniem o napędzie hydraulicznym, przeznaczonym do podnoszenia osób wykonujących prace przy montażach, demontażach, konserwacjach i naprawach toru kolejki podwieszonej.

Zestaw może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a", „b" lub „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Do pobrania:

Karta informacyjna – zestaw montażowy szyn typu ZM1

Pobierz plik