Konstruowanie maszyn

Rozwijane latami zaplecze merytoryczno-technologiczne umożliwia nam samodzielne konstruowanie maszyn w pełnym zakresie. Przygotowujemy dokumentację projektową oraz nadzorujemy prace w naszej firmie i u Klienta. Dysponujemy odpowiednim warsztatem mechanicznym oraz niezbędną powierzchnią do montażu i testowania zaprojektowanych urządzeń.