Zwijarka hydrauliczna typ ZBMD

Dostarczamy zwijarki hydrauliczne typu ZBMD, stanowiące integralną, nierozłączną część zestawów transportowych Z1.

Zwijarka hydrauliczna typu ZBMD jest urządzeniem o napędzie hydraulicznym, przeznaczonym do rozwijania i zwijania taśm przenośnikowych, a także do rozwijania i zwijania kabli oraz przewodów elektroenergetycznych.

Zwijarka może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a", „b" lub „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Do pobrania:

Karta informacyjna – zwijarka hydrauliczna typu ZBMD

Pobierz plik