Przyrząd do pomiaru siły hamowania

Dostarczamy przyrządy do pomiaru siły hamowania typu Z-kN12, Z-kN18 i Z-kN24.

Urządzenia z serii Z-kN służą do kontroli statycznej siły hamowania wszystkich rodzajów wózków hamulcowych i lokomotyw kolejek podwieszanych o napędzie spalinowym, elektrycznym lub pneumatycznym oraz ciągników manewrowych.

Przyrządy mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a", „b" lub „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Do pobrania:

Karta informacyjna – przyrząd do pomiaru siły hamowania

Pobierz plik