Cięgła transportowe teleskopowe CTT

Oferujemy kompletne cięgła transportowe teleskopowe CTT w wersjach A (120 kN) i B (140 kN).

Cięgła transportowe teleskopowe służą do łączenia elementów zestawu transportowego kolejek podwieszonych z napędem własnym lub linowym. Mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Cięgło dostarczamy wraz z pełną dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją, kartą gwarancyjną, świadectwem odbioru Kontroli Jakości, deklaracją spełniania wymagań technicznych i decyzją dopuszczenia WUG.

Do pobrania:

Karta informacyjna – cięgła transportowe teleskopowe CTT

Pobierz plik