Mostowe jednomodułowe urządzenia dylatacyjne

Projektujemy i dostarczamy jednomodułowe urządzenia dylatacyjne typu KP oraz TK - AT/2016-02-3283 dla mostowych obiektów drogowych i kolejowych.

Urządzenia dylatacyjne typu KP i TK wykorzystywane są w inżynierii komunikacyjnej. Mogą być wbudowywane w drogowe i kolejowe obiekty mostowe o konstrukcji stalowej, zespolonej, żelbetowej lub sprężonej oraz stosowane na drogach wszystkich kategorii obciążenia ruchem. Nadają się do zastosowań w obiektach mostowych usytuowanych w rejonach występowania szkód górniczych.