Mostowe wielomodułowe urządzenia dylatacyjne

Projektujemy i dostarczamy wielomodułowe urządzenia dylatacyjne typu KP - AT/2007-03-0054/5 dla obiektów drogowych i kolejowych.

Urządzenia dylatacyjne typu KP wykorzystywane są w inżynierii komunikacyjnej. Mogą być wbudowywane w drogowe obiekty mostowe o konstrukcji stalowej, zespolonej, żelbetowej lub sprężonej oraz stosowane na drogach wszystkich kategorii obciążenia ruchem. Nadają się do zastosowań w obiektach mostowych usytuowanych w rejonach występowania szkód górniczych.